Mapas actualizados de tódalas temáticas e lugares do mundo!
Comparte e emprega información doutros usuarios.

¿Podo inserir os mapas na miña web ou no meu blog?

¿Podo inserir os mapas na miña web ou no meu blog?

Tódolos mapas teñen unha URL única, que che permite crear links nas túas páxinas ou blogs cara eses mapas. Pero ademais, é posible incorporar (embeber) directamente os mapas e ikiMapas na túa web, simplemente copiando o código “Embebido” que aparece na páxina de cada mapa, e que é semellante a este:

<iframe height="320" width="500" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://www.ikimap.com/emb/&LAYER=hPgG"></iframe>

Deste xeito, podes conseguir que os mapas directamente se visualicen na tau web e no teu blog.