¡Updated maps of all places and subjects of the world!
Shares and uses information from other users.

DESEQUILIBRIS TERRITORIALS AL SECTOR INDUSTRIAL ESPANYOL

DESEQUILIBRIS TERRITORIALS AL SECTOR INDUSTRIAL ESPANYOL

Created by alba23 on 03/02/2013
Updated on 03/02/2013
Public map
Streets
Satellite
Hybrid
Physical
Mapnik
Cycle map
Original
Midnight Commander
Red Alert
Streets
Satellite
Hybrid
white
Elements
About this map: 

La connexió industrial ha passat d'un paisatge de nuclis aïllats amb poca connexió entre si, ha ser un paisatge industrial amb eixos conectats. Aquest desequilibri territorial també ha de veure amb la dispersió, provocada per l'elevat preu del sòl i pels problemes derivats de la concentració industrial com ara la conflictivitat laboral i la saturació de les comunicacions, per això s'instal·len al llarg d'eixos de comunicacions per tal de mantenir l'accés a la ciutat.
El creixement industrial uneix grans zones industrials amb les complementàries per l'intercanvi i densifica els eixos de desenvolupament al costat d'autopistes i d'autovies. Espanya destaca:

- L'eix del Mediterrani: Amb un elevat percentatge industrial uneix les activitats industrials de Catalunya, Comunitat Valenciana i Regió de Múrcia. Aquest corredor arriba fins el nord d'Itàlia.

- L'eix de la Vall de l'Ebre: Defineixen un itinerari on se situen les indústries que connecten l'àrea basca amb la catalana, a través dels nuclis de Saragossa i Logronyo.

Aquests dos eixos concentren aproximadament el 50% del volum total del negoci industrial.

-L'àrea industrial de Madrid: Es troba molt desenvolupada i aporta un 10% del volum de negoci d ela indústria espanyola. Com està al centre atreu a sectors d'alta tecnologia i capital inversor.

Per un altre banda, a Espanya la producció industrial presenta un seguit de diferències segons els sectors industrials:

-Madurs, intensitat tecnològica baixa i poca demanda.

-Dinàmics, de tecnologia mitjana i bones expectatives de mercat.

-D'alta tecnologia, amb una demanda creixent.

Pel que fa a Catalunya, ha estat tradicionalment una regió industrial i manté una posició inportant en el sector. Avui dia, està en procés de transformació per adaptar-se a una Europa més integrada i a un món més globalitzat.

La indústria catalana manté el primer lloc en el conjunt de les comunitats autònomes de l'Estat espanyol tant per l'import de la xifra de negoci com pel nombre de persones ocupades en el sector. Catalunya està canviant el model industrial per adaptar-se millor a les circumstàncies i per tal de mantenir la competivitat ha seguit un procés d'automatització i d'informatització dels processos productius. També ha deslocalitzat part de la producció.
Tot i aixó totes aquestes transformacions comporten un alt cost social.

En general fent el mapa es pot observar quins són els llocs on aquest sector està més desenvolupat i on té més futur la indústria, ja que han de tenir uns requisits per poder evolucionar cada cop més i augmentar la producció i les riqueses.
Crec que si aconsegueixen els seus reptes, Catalunya si que seguirà sent important. Tot i que la indústria espanyola presenta diversos problemes estructurals que afecten negativament la seva competivitat davant l'economia europea i de l'economia global, ja que hi predominen molt les petites i mitjanes empreses, també la productivitat es inferior a la de la Unió Europea i té un nivell baix de tecnologia respecte els altres.
Però han dedicar un percentatge més eñevat del PIB a R+D i fomentar la millora del sistema educatiu i la formació tècnica laboral.

Comentarios

There are no comments yet. Be the first to participate
Leave your comment
To leave a comment you must be a register user
Already a member?
Don't have an account yet?
Are you new at Ikimap?

Outros mapas deste usuario